აირგამტარი გზების სტენტირება (AS)

პროცედურის შესახებ

აირგამტარი გზების სტენტირება (AS) არის პირდაპირი ჩვენება კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი ობსტრუქციებით გამოწვეული სიმპტომების შემსუბუქებაში, როცა ამოიწურა მედიკამენტოზური და ქირურგიული საშუალებები. ავთვისებიანი სიმსივნეების მქონე ტერმინალურ პაციენტებში სტენტები იწვევენ სიმპტომების მნიშვნელოვან და მყარ  შემსუბუქებას. სტენტირება არის გადაუდებელი, სიცოცხლის შემანარჩუნებელი პროცედურა მწვავე რესპირატორული დისტრეს სინდრომის დროს. სტენტირება იძლევა პაციენტების ექსტუბაციის შესაძლებლობას, რომლებიც სხვაგვარად ვერ მოიხსნებოდნენ ხელოვნური ვენტილაციის აპარატიდან.
popup template EN png medium