სპირომეტრია

პროცედურის შესახებ

სპირომეტრია ფილტვების ვენტილაციის საუკეთესო შემაფასებელი ტესტია. იზომება რამდენი ჰაერი იქნა შესუნთქული, რამდენი ამოსუნთქული და რა სისწრაფით. სპირომეტრია გამოიყენება დიაგნოსტიკური მიზნით ასთმის , ფილტვების ობსტრუქციული დაავადების (ფქოდ) და სუნთქვის დარღვევის სხვა მდგომარეობების დროს.
popup template EN png medium