გულმკერდის რენტგენოგრაფია (CXR)

პროცედურის შესახებ

გულმკერდის რენტგენოგრაფია (CXR) არის ფილტვების პირველი და აუცილებელი გამოკვლევა. ძალიან მნიშვნელოვანია მაღალი ხარისხის რენტგენოგრაფიის გადაღება შემდგომი ოპტიმალური დიაგნოსტიკური და სამკურნალო ტაქტიკისათვის.
popup template EN png medium