ბრონქოალვეოლარული ლავაჟი (BAL)

პროცედურის შესახებ

ბრონქოალვეოლარული ლავაჟი (BAL) არის დიაგნოსტიკური პროცედურა, რომლის დროსაც ბრონქებში ხდება ფიზიოლოგიური ხსნარის შეყვანა და შემდეგ მისი უკან ამოქაჩვა. მიღებული ბრონქო-ალვეოლარული ლავაჟური სითხე იკვლევა ლაბორატორიულად უჯრედებზე, შესუნთქულ ნაწილაკებზე, მიკროორგანიზმებზე და ა.შ. ეს პროცედურა ტარდება მოკვნეტით და ბრაშ-ბიოფსიამდე. ბალ-ის მიზანია დადგინდეს დიაგნოზი, დადგინდეს ინფექციის ან სიმსივნის არსებობა და შეფასდეს დაავადების აქტივობის ხარისხი, მაგ. ფილტვების ინტერსტიციალური დაავადების დროს. სარწმუნო მასალის მისაღებად საჭიროა 100 – 300-მლ ფიზიოლოგიური ხსნარის გამოყენება.
popup template EN png medium